Claudia Krooshof

Ondernemer (agrarisch), Ondernemer (overig)
Wie is Claudia?

In het Gezellige Achterhoek treft u op een steenworpafstand van Eibergen onze boerderijwinkel. Het bord met daarbij een paar melkbussen bij de inrit maakt duidelijk dat even verderop de boerenzuivel van Claudia gevonden en geproefd kan worden. Net voorbij de stallen voor de zestig melkkoeien en de veertig stuks jongvee (met aan de buitenmuur nestkastjes voor tientallen vliegende erfbewoners) is de ingang van de boerderijwinkel.